На засіданні Уряду 20 жовтня прийнято низку рішень, які впливатимуть на інтереси роботодавців.

Оновлена Загальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року.
Документ визначає пріоритети держави у сфері надрокористування, концентрацію зусиль держави на створенні умов для стимулювання геологічної розвідки надр інвесторами, завдання створення прозорих і стабільних регуляторних умов у сфері надрокористування для приросту запасів і збільшення переробки корисних копалин в Україні.

Затверджено Державний стандарт професійної (професійно-технічної) освіти.

Стандарт передбачає:

➔ компетентісний підхід до створення державних освітніх стандартів з конкретних професій та орієнтацію на результати навчання здобувачів освіти;

➔ визначення заінтересованою стороною щодо погодження державних освітніх стандартів з конкретних професій об'єднань організацій роботодавців;

➔ орієнтація на формування у здобувачів освіти ключових, загальних і професійних компетенцій;

➔ нову структура державних освітніх стандартів з конкретних професій

Варто відзначити, що якість освіти і підготовки кадрів закладається на етапі підготовки освітніх стандартів, тому важливим є те, що державні освітні стандарти з конкретних професій готуються з урахуванням пропозицій і зауважень об’єднань роботодавців.

 

Шаблон сайта скачали с JooMix.org