Основною метою створення та діяльності Об'єднання є представництво і захист інтересів та законних прав членів Об'єднання, роботодавців .медичної та мікробіологічної промисловості України – у трудових, соціальних, економічних інших відносинах, а також координація та консолідація дій членів Об'єднання для досягнення позитивних результатів діяльності Об'єднання та посилення його впливу на процес формування соціально-економічної політики, вдосконалення трудових, соціальних, економічних відносин та розвитку соціального діалогу в Україні.

Основними напрямами діяльності Об'єднання є:

- Забезпечення представництва та захист законних інтересів і прав членів Об'єднання, роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України у відносинах з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об'єднаннями та іншими організаціями найманих працівників, іншими об'єднаннями громадян;

- Забезпечення підвищення конкурентоздатності вітчизняних підприємств медичної та мікробіологічної промисловості України;

- Участь у формуванні та реалізації економічної, соціальної політики держави регулюванні економічних, соціальних, трудових відносин;

- Участь у нормотворчій роботі яка стосується умов роботи медичної та мікробіологічної промисловості України;

- Координація дій обласних організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України та їх об'єднань у реалізації державної політики розвитку вітчизняного виробництва, запобігання неконтрольованому та неврегульованому фармринку;

- Сприяння розвитку соціально спрямованої ринкової економіки, системи соціального діалогу, консолідації організацій роботодавців з метою посилення впливу на формування соціально-економічної політики держави;

- Участь у проведенні колективних переговорів та укладанні галузевої угоди та забезпечення виконання своїх зобов'язань за укладеними угодами, ведення соціального діалогу;

- Координація діяльності організацій роботодавців України та їх об'єднань у виконанні зобов'язань, закріплених у колективних договорах, а також генеральною, галузевою чи регіональними (територіальними) угодами;

- Співробітництво з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об'єднаннями та іншими організаціями найманих працівників;

- Контроль за виконанням іншими сторонами соціального діалогу зобов'язань за колективними договорами, генеральною, галузевими та регіональними (територіальними) угодами;

- Сприяння максимальному дотриманню інтересів роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);

- Сприяння вирішенню колективних трудових спорів, запобіганню страйкам як крайньому засобу вирішення цих конфліктів;

- Збалансування попиту і пропозиції робочої сили, запобігання масовому безробіттю шляхом сприяння створенню нових робочих місць, забезпечення раціональної структури зайнятості населення;

- Вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення професійної кваліфікації кадрів, поширення професійних знань та досвіду, покращення системи професійної технічної освіти, створення та розвиток Галузевої (міжгалузевої) ради з розроблення професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій, кваліфікацій них центрів;

- Забезпечення скоординованості дій організацій роботодавців та їх об'єднань щодо виконання науково-технічних досліджень, спрямованих на збільшення обсягів виробництва продукції і послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності;

- Сприяння збільшенню обсягів виробництва продукції і послуг;

- Сприяння поліпшенню умов праці;

- Розвиток співробітництва з іноземними міжнародними організаціями роботодавців та їх об'єднаннями.

Шаблон сайта скачали с JooMix.org